Bir Ahu Hastanesi Kuruluşudur
bir ahu kurulusudur

Kalite Sistemimiz

Ahu Diyaliz Merkezi Kalite Yönetimi

Amacımız, Ahu Diyaliz Merkezi’nde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ‘ na uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sistemimiz

Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları ölçütünde kalite yönetim birimi kontrolünde hizmetlerini yürütmektedir. Bu hedefle kalite yönetim direktörü liderliğinde kalite birim sorumluları görevlendirilmiş olup çalışmalar başlatılmıştır. Kalite birimi organizasyon şemamız şu şekildedir:

 

 

Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları ölçütündeki çalışmalar aşağıdaki başlıklar altındadır.

  • Kurumsal Hizmet
  • Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler
  • Sağlık Hizmetleri,
  • Destek Hizmetleri
  • Gösterge Yönetimi