An Ahu Hospital Institution
bir ahu kurulusudur

Dr. İsmail Şahin

  • DOĞUM YERİ VE TARİHİ

Çorum,1970

  • EĞİTİM

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

  • EĞİTİMLER, KURSLAR, KONFERANSLAR

Hemodiyaliz Eğitimi (Ankara Başkent Universitesi Tıp Fakültesi)

Alternatif Tıp ve Akupunktur Eğitimi

Aile Hekimliği Eğitimi

  • MESLEKİ ÜYELİKLER

Muğla Tabipler Odası